2010-11-29

Spalio 26-29 dienomis aktyviai dalyvavome praktiniame seminare „Suaugusiųjų švietimo problemos ir jų sprendimas“ Piarnu (Estija).

2010-02-11

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras nuo š.m. rugsėjo pradėjo dalyvauti ES Struktūrinių Fondų projekte „Socialinės integracijos gerinimas per kompiuterinį raštingumą“.

2010-10-08

Konstruktyvus dialogas LR Seimo konstitucijos salėje.

2010-10-05

Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas

2010-02-01

VSMC startuoja tarptautiniame Nordplius projekte „Adult learning social media“ („Suaugusiųjų socialinis mokymas žiniasklaidos pagalba“)