2010-02-11

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras nuo š.m. rugsėjo pradėjo dalyvauti ES Struktūrinių Fondų projekte „Socialinės integracijos gerinimas per kompiuterinį raštingumą“.