Parama mokyklai

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems, skyrusiems mūsų centrui savo 2 proc. pajamų mokesčio.

2011-06-15

Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimas VSMC

2011-06-14

Minėjome Gedulo ir vilties dieną, Lietuvos gyventojų masinių žudynių ir trėmimo 70-metį.

2011-06-06

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras pradėjo dalyvauti Mokyklų struktūros tobulinimo (MSTP) 2011-2013 metų programoje.