Parama mokyklai

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems, skyrusiems mūsų centrui savo 2 proc. pajamų mokesčio.