2011-09-20

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras organizuoja ES  Struktūrinių Fondų seminarus „Finansinis suaugusiųjų švietimas“, „Tėvų švietimas“ ir „Trečiojo amžiaus asmenų mokymas“.