2011-10-17

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre (Vykinto g. 11, Vilnius) nuo 2011-09-26 – 2011-12-06 vyksta šie ES Struktūrinių Fondų seminarai „Finansinis suaugusiųjų švietimas“, „Tėvų švietimas“ ir „Trečiojo amžiaus asmenų mokymas“ (dirbantiems su 50–80 m. asmenims).