2010-03-05

Tarptautinio ŠMPF projekto „Miškai visiems, visi už miškus“ partnerių susitikimas.