2012-05-28

Pradedamas čekių sistemos eksperimentas.