2012-07-24

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras organizuoja ES Socialinio Fondo mokymus „Teisinis raštingumas“ ir „Meninis ugdymas“.

2012-07-16

Kvietimas į rugsėjo 1 – osios mokslo ir žinių šventę.

2012-07-13

Brandos atestatų įteikimo šventė.

2012-07-09

Maloniai kviečiame Jus  į brandos atestatų įteikimo šventę!