2014 09 23

Lietuvos žydų genocidas – visų mūsų skausmas