Patirk pats!

Iššūkį „Patirk pats!“ Lietuvos, Latvijos ir Islandijos suaugusiųjų švietėjai priėmė Nordplus Adult projekto „Atskirties mažinimas per patirtinį ir savaiminį mokymąsi“

Ar smagu patirti mokymosi sėkmę?

Negali žmogaus kažko išmokyti. Gali padėti jam atrasti tai savyje. Galileo Galilei Profesinė kompetencija – kūrybiškumas – įstaigos įvaizdžio kūrimo

Tolerancijos diena VSMC

2016 m. lapkričio 16 d. minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Centro mokiniai jau visą savaitę prieš tai dalyvavo tolerancijos temai skirtose

Ekskursija į Lietuvos centrą – Kėdainius

Lapkričio 10 d. mūsų mokyklos bendruomenė – I-IV klasių mokiniai, mokiniai užsieniečiai, besimokantys mūsų centre, klasių auklėtojai – dalyvavo ekskursijoje

VSMC bendruomenės mokymai

VSMC mokytojai ir administracija deda daug pastangų, kad padidėtų mokinių mokymosi motyvacija. Kasdien stengiamės, kad mokiniai norėtų  mokytis ir daryti