2017-01-09

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti IEA TIMSS ir OECD PISA tarptautinių tyrimų rezultatai švietimo bendruomenių asociacijoms

Nauji metai – nauji susitikimai

Taip pradėjo naujuosius metus Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė 2017 m. sausio 4 d. organizuodama bendradarbiavimo seminarą „Mokytojų profesionalumas naudojant