2017-06-13

BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

2017-06-15

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė

2017-2018

Laimėtas Nordplus Adult projektas

2017-06-01 Kūrybiškumo ugdymas

Parengė informacinio centro-bibliotekos vedėja Jolanta Likšienė Švietimo sektoriui tenka svarbi užduotis ruošiant ateities darbuotojus. Patraukliausias darbuotojas bus tas, kuris sugebės