2017-06-01 Kūrybiškumo ugdymas

Parengė informacinio centro-bibliotekos vedėja Jolanta Likšienė Švietimo sektoriui tenka svarbi užduotis ruošiant ateities darbuotojus. Patraukliausias darbuotojas bus tas, kuris sugebės