Šventėme mūsų laisvės jubiliejų

 

Kovo 9 dieną šventėme Kovo 11-ąją – Lietuvos laisvės 25 –ąsias metines. Šventėje dalyvavo  garbus  svečias signataras Česlovas Okinčicas ir gausus būrys Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių, lydimų direktorės pavaduotojos ugdymui  Jūratės Prusevičienės.

Sugiedojus himną gražia sveikinimo kalba renginį pradėjo VSMC direktorė Natalja Kimso. Išsamus, įdomus ir gyvas buvo signataro Č. Okinčico pasakojimas. Svečias pasidalino prisiminimais apie savo ir bendražygių  drąsią kovą už Lietuvos laisvę. Tai įspūdingas pasakojimas,  leidžiantis pajusti to meto įvykių sudėtingumą ir teikiantis didžiulį džiaugsmą, jog tokių žmonių dėka mūsų šalis šiandien laisva.

Šventę papuošė Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai, atlikę keletą puikių kūrinių. Mūsų gimnazijos III-IV klasių mokiniai skaitė eiles apie Lietuvą, taip pat parengė projektą, kuriuo apžvelgė svarbiausius įvykius Lietuvoje per 25-erius Nepriklausomybės metus.

Renginio pabaigoje mūsų svečias įteikėVilniaus suaugusiųjų mokymo centrui puikią dovaną – Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo akto kopiją. Be dovanų neliko ir renginio dalyviai – signataras apdalino visus proginiais rašikliais. O VSMC direktorė signatarui Č. Okinčicui padovanojo suvenyrinį daugiafunkcį rašiklį su VSMC simbolika.

Pabaigai skambėjo jaudinanti Gyčio Paškevičiaus daina “Mano kraštas”, kurią nuoširdžiai dainavo visa salė.

Po gražios ir prasmingos šventės lieka tikėjimas, jog šviesa ir tiesa lydės mūsų žingsnius, mintis ir darbus vardan Lietuvos.

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Nelda Pilkienė