Baigėsi projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ projekto vykdymas

2015 m. sausio – vasario mėnesiais VSMC teikė Ugdymo plėtotės centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ suaugusiųjų mokymosi čekių sistemos paslaugas Vilniaus mieste. Mokymų metu buvo perteiktos šios temos: psichologinė pagalba, sveika gyvensena, sodininkystės pagrindai, meninė saviraiška, anglų kalba, suaugusiųjų švietimas media formomis, rankdarbiai, floristikos pagrindai.

Mokymuose dalyvavo 123 konkurso būdu atrinkti suaugusieji. Šiuo projektu siekėme padidinti suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą bei sudaryti suaugusiems galimybes įgyti naujų kompetencijų, patenkinti individualius suaugusiųjų asmenų mokymosi poreikius.

Projekto metu buvo plėtojamos mokymosi visą gyvenimą galimybės, atitinkančios besimokančiųjų poreikius, sudarytos sąlygos įvairių poreikių ir gebėjimų žmonėms įgyti ir tobulinti bendrąsias kompetencijas.

Anketinė apklausa bei tyrimas parodė, jog besimokantieji dalinosi gerąja patirtimi, prasmingai diskutavo, bendravo ir bendradarbiavo, mokėsi dirbti grupėse, diskutavo. Tyrimo išvadose pažymėta, jog gerėja besimokančiųjų gyvenimo kokybė, jiems lengviau tampa integruotis į šiuolaikinę visuomenę.