Brandos atestatų bei Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų įteikimo šventė

 

Š. m. liepos 15 d.  gimnazijoje vyko iškilminga  Brandos atestatų bei Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų įteikimo šventė. Susirinko gausus mokinių, jų šeimos narių ir mokytojų būrys.

Direktorė Natalja Kimso pasveikino II –ų ir IV-ų gimnazijos klasių mokinius su pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklos  baigimu. Ji palinkėjo antrokams toliau sėkmingai tęsti mokslą gimnazijoje, o abiturientams siekti užsibrėžto tikslo bei  įstoti į aukštąsias  mokyklas ir kolegijas. Gimnazijos direktorė pasidžiaugė mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Ji pažymėjo, kad  mokyklinius brandos egzaminus išlaikė 100% , o valstybinius egzaminus – 98,4% laikiusių mokinių. Tai iš ties puikūs rezultatai.

Antrų klasių auklėtoja Irina Saveljeva kartu su savo auklėtiniais džiaugėsi pagrindinio ugdymo programos baigimu. Ji palinkėjo jiems darbštumo,  ištvermės siekiant vidurinio išsilavinimo, puikaus bendravimo ir bendradarbiavimo su  mokytojais.

IV f klasės auklėtoja Ana Diadiūra visų IV-ų klasių auklėtojų vardu palinkėjo ketvirtokams turėti savo svajonę ir jos atkakliai siekti, skraidyti taip lengvai, kaip skraido paukščiai, nes žmogui duoti tikėjimo sparnai, neleidžiantys pasiduoti gyvenimo pavojams.

Mokinių vardu padėkos žodį už puikiai organizuotą ugdymo procesą,  toleranciją ir kantrybę, geranoriškumą ir lankstumą tarė II b klasės mokiniai Jurij Takun, Daniel Geigal bei IV a klasės mokiniai Gabrielė Taujanskaitė ir Mindaugas Sidaravičius.

Skambant muzikai direktorė iškilmingai įteikė mokiniams svarbius  išsilavinimo dokumentus. Mokiniai džiaugėsi savo pasiektais rezultatais.

Likimas myli atkaklius, ryžtingus, tvirtus žmones. Linkime jums ko geriausios kloties…

Parengė  istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Paškevičienė