Mokslo metų pradžia Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre

 

 

 

Rugsėjo 1-ąją gimnazijoje vyko simbolinė pirmoji naujųjų mokslo metų pamoka. Į posėdžių salę susirinko margas gimnazijos mokinių būrys, juk Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre mokosi lietuvių, rusų, lenkų ir kitų tautybių bei įvairaus amžiaus mokiniai: ir jaunuoliai, ir brandesnio amžiaus asmenys.

Gimnazijos mokinių vardu naujai priimtuosius pasveikino IV klasės mokinė Marija Jadviga Čapkovska linkėdama sėkmingų mokslo metų ir kviesdama kiekvieną tapti vertu mūsų gražios ir darnios bendruomenės, kurios visa veikla pagrįsta bendravimu ir bendradarbiavimu, nariu.

Mūsų gimnaziją baigusios ir šiuo metu sėkmingai Mykolo Romerio universitete psichologiją bei teisę studijuojančios Kotryna Lapinaitė ir Vitalija Sokolova jautriai kalbėjo apie čia praleistus metus, dėkojo dėmesingiems, tolerantiškiems, visada pasirengusiems padėti VSMC mokytojams.

Pirmąją pamoką vainikavo gimnazijos direktorės Nataljos Kimso sveikinimas. Linkėdama mokiniams visokeriopos sėkmės vadovė su džiaugsmu pasidalino statistine informacija apie Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro abiturientų pasiekimus 2015-aisiais metais. Ir iš tikrųjų turime kuo džiaugtis ir kuo didžiuotis – mūsų abiturientai  laikė 64 valstybinius brandos egzaminus ir, (išskyrus vieną) sėkmingai juos išlaikė, o 11 mokinių gavo net aukščiausius (nuo 86 iki 100) balus. VSMC  abiturientų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų procentas viršijo ne tik kitų Vilniaus suaugusiųjų vidurinio ugdymo institucijų rezultatus, bet ir bendrojo ugdymo mokyklų bei visos Lietuvos lygį. Daugiau negu penktadalis VSMC abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas.

Direktorė akcentavo, jog  šią informaciją pateikė ne norėdama  pasipuikuoti, bet siekdama įkvėpti mokinius atkakliam mokymuisi, suteikti jiems tvirtą viltį baigus Vilniaus suaugusiųjų mokymo centrą įgyvendinti savo ateities planus.

Parengė

Birutė Kubilinskienė,

Neformaliojo švietimo, veiklos stebėsenos ir pagalbos skyriaus vedėja