Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras ieško lietuvių kalbos mokytojų

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centrui reikalingi du lietuvių kalbos mokytojai. Privalumas teikiamas turintiems darbo patirties su tautinių mažumų ir suaugusiųjų mokiniais. Darbo sutartis neterminuota.

Darbo krūviai – 13,6 ir 18,00 kontaktinių savaitinių valandų.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

  1. Reikalavimai mokytojų kvalifikacijai pagal LR ŠMM 2014-08-29 d. įsakymą Nr. V-774.
  2. Ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
  6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ir/ar esamų darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 17.30 val.

(Dokumentų priėmimo pradžia 2015 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val., pabaiga 2015 m. rugsėjo 30 d. 17.30 val.).

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Vykinto g. 11, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro personalo ir dokumentų poskyrio vedėjai Astai Stankevičienei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@smc.vilnius.lm.lt arba asta.stankeviciene@vsmc.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje  www.ldb.lt
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia personalo ir dokumentų poskyrio vedėja Asta Stankevičienė tel. (85) 2751577, el. p. rastine@smc.vilnius.lm.lt arba asta.stankeviciene@vsmc.lt