Rugsėjo 8-oji – Tarptautinė raštingumo diena

 

 

2015 m. rugsėjo 8-11 d. mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo Lietuvių kalbos mokytojų organizuotoje akcijoje „Aš raštingas“. UNESCO komisija šiemet kvietė diskutuoti tema – „Raštingumas ir tvarios visuomenės“. Gimnazijos mokytojai įvairių dalykų pamokose akcentavo, kad suaugęs žmogus turi teisę visą gyvenimą tobulinti kalbinį, matematinį, IT ir pilietinį raštingumą ir tai padeda lengviau integruotis į sparčiai besikeičiančią visuomenę. Mokytojai su I-IV gimn. kl. mokiniais diskutavo apie Tarptautinės raštingumo dienos svarbą, diktavo jiems 5-10 sakinių tekstus:

„Kad karas liautųsi“ – lietuvių kalbos mokytojos V. Markevičiūtė, N. Pilkienė;

„Ląstelės sandara“ – biologijos vyresnioji mokytoja J. Kalantienė;

„Natūralūs ir sintetiniai pluoštai“ – chemijos mokytoja metodininkė A. Diadiūra;

„Renesansas“ – dailės mokytoja metodininkė J. Paulauskienė;

„IT raštingumas“ – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė J. Aleknienė;

„Demokratijos gimtinė“ – istorijos mokytojai A. Jablonskaitė, N. L. Zakrys;

„Švietimas Didžiojoje Britanijoje“ – anglų kalbos mokytojai A. Tymčiuk, V. Vdovičenko.

„Tikros ar tariamos vertybės“ – rusų kalbos vyresnioji mokytoja O. Ziminskaja.

Mūsų gimnazijos mokytojams svarbu nuolat ugdyti mokinių raštingumo įgūdžius, nes šių įgūdžių tobulinimas sudaro galimybę plėsti bendrąsias kompetencijas, skatinti kritinį mąstymą, atsakomybės jausmą, sąmoningai dalyvauti valstybės gyvenime ir keisti gyvenimo būdą.

Parengė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Markevičiūtė