“Židinio” mokyklos ansamblis dalyvavo projekto pristatyme

Bendradarbiavimo prasmė ugdant mokinių kūrybiškumą

Natalja Kimso – Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė,
Vida Povilenskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, ugdydamas mokinių kūrybinius sugebėjimus, stengiasi įtraukti bendruomenės narius į tarptautinių, šalies ar mokyklinių projektų veiklą.

Mokinių kūrybiškumo pagrindas yra žinios, patirtis ir supratimas, kuris reikalingas visose jų gyvenimo srityse. Kūrybiškas mąstymas ir elgesys motyvuoja veiklą, veda į sėkmę, o taip pat suteikia mokymuisi bei gyvenimui daugiau prasmės, pasitenkinimo.

Projektinė veikla neįsivaizduojama be partnerių, bendradarbiavimo. Džiaugiamės, kad bendradarbiaujame ne tik su užsienio ar šalies projektų partneriais. Didžiuojamės nuolatiniu bendradarbiavimu su Vilniaus miesto suaugusiųjų mokyklomis ir centrais.

Šių metų lapkričio 18 dieną Vilniaus „Židinio” suaugusiųjų vidurinės mokyklos folkloro studijos ansamblis, vadovaujamas direktoriaus pavaduotojo Dariaus Mockevičiaus, dalyvavo mūsų centre vykdyto trumpalaikio mokyklinio projekto „Ką galime įžvelgti pasakose?” pristatyme. Liaudies dainos ir muzika kūrybiškai susipynė su lietuvių liaudies pasakomis. Projektą vykdė 11 a klasės mokiniai ir visi šioje klasėje dirbantys mokytojai, prasmingai integravę pasaką į tokius, atrodytų, skirtingus mokomuosius dalykus. Projekto rezultatą – veiklos pristatymą – vertino reiklūs 11 a klasės mokinių vaikučiai, tėvai ir seneliai.

Mokykloje sklando dalyvavusiųjų kūrybiškumo, dvasingumo, pasakų ir dainų nuotaikos.