ATVIRA ANGLŲ KALBOS PAMOKA „AKTYVI DARBO PAIEŠKA“

 Suaugusiųjų švietimo savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ kontekste lapkričio 16 dieną mūsų gimnazijoje vyko atvira anglų kalbos pamoka „Aktyvi darbo paieška“, kurioje dalyvavo 3 G klasės mokiniai. Pamoką vedė anglų kalbos mokytoja Ana Tymčiuk.

Pamokos temos aktualumas, mokytojos parengti mokymo(si) metodai bei IKT taikymas paskatino mokinius aktyviai dalyvauti pamokoje: jie mokėsi naujų žodžių ir konstrukcijų, dirbdami individualiai ir grupėse atliko klausymo ir skaitymo užduotis, kūrė dialogus pateiktomis temomis, juos pristatė.

Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino savo pasiekimus ir padėkojo mokytojai už įdomią pamoką.

Parengė Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus vedėja Oksana Ziminskaja