VSMC – mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant

Atsiliepdamas į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kvietimą Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras jau šešioliktą kartą dalyvavo suaugusiųjų mokymosi savaitėje, kurios moto – „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“.
Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu gimnazijos mokiniai atliko visus septynis organizatorių pasiūlytus aktyvaus mokymosi žingsnius.
Renginių ciklą pradėjome žingsniu į aktyvų pilietiškumą – pakvietėme Vilniaus „Židinio“ suaugusių gimnazijos mokinius debatams „Migrantų krizė – ar esame pasirengę padėti?“ Kadangi ši tema dabar yra ypatingai aktuali, debatai buvo įtempti. Debatus stebėjo ir vėliau juos pasakojimais apie savo, kaip imigrantų, patirtį papildė mūsų gimnazijoje valstybinės lietuvių kalbos besimokantys užsieniečiai.
Žingsnis į aktyvų pilietiškumą buvo ir mūsų patirties sklaida Švietimo mainų paramos fondo organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje „Imigrantų švietimas Lietuvoje – andragogų patirtis“. Direktorė Natalja Kimso savo pranešime pristatė mūsų gimnazijos teikiamas imigrantų mokymosi formas ir jų pasirinkimo galimybes, besimokančiųjų užsieniečių statistiką bei VSMC stipriąsias ir silpnąsias puses, grėsmes ir iššūkius rengiantis mokyti laukiamus pabėgėlius valstybinės lietuvių kalbos.
Antruoju renginiu sujungėme du žingsnius: į darbo rinką ir verslo pasaulį bei į elektroninę erdvę. Vyko atvira anglų kalbos pamoka „Aktyvi darbo paieška“. Temos aktualumas, mokytojos parengti mokymo(si) metodai bei IKT taikymas paskatino mokinius aktyviai dalyvauti pamokoje: jie mokėsi naujų žodžių ir konstrukcijų, dirbdami individualiai ir grupėse atliko klausymo ir skaitymo užduotis, kūrė dialogus pateiktomis temomis. Pamokos pabaigoje mokytoja paskatino mokinius įtvirtinti ir pagilinti savo žinias prisijungiant prie mūsų gimnazijoje įdiegtos MOODLE nuotolinio mokymosi platformos.
Mūsų žingsnis į savo šalies, regiono, vietovės pažinimą buvo integruota lietuvių kalbos, istorijos ir muzikos pamoka-viktorina „Mainos rūbai margo svieto“, skirta etnografinių regionų metams. Prieš viktoriną mokiniai lietuvių kalbos, istorijos ir muzikos pamokose diskutavo apie dabartines etnografinių regionų paplitimo ribas, analizavo regionų kultūros savitumus bei istorinę raidą. Viktorinoje mokiniai galėjo pasitikrinti ir įtvirtinti turimas žinias. Mokytojai parengė klausimus ir užduotis iš šešių sričių – tarmės, istorijos, gamtos, aprangos, muzikos bei įžymių žmonių. Mokiniai smagiai dirbo komandose, emocingai atsakinėjo į klausimus, išradingai ieškojo užduočių sprendimo būdų – visi norėjo laimėti. Ne tik pirmosios vietos laimėtojai, bet ir visi dalyviai buvo apdovanoti VSMC padėkos raštais. Vėliau drauge aptardami viktorinos rezultatus įsitikinome, kad mes patys kuriame šį margą pasaulį, savo gimtąjį kraštą, juk viskas prasideda nuo žmogaus. Domėjimasis unikalia etnografinių regionų kultūra ir istorija suteikia galimybę pažinti ne tik savo šeimos, bet visos šalies istoriją ir kultūrą.
Atvira integruota chemijos-biologijos pamoka tema „Raidė E“ (maisto priedai) atspindėjo mūsų mokinių žingsnius į saugų ir sveiką gyvenimą. Per biologijos ir chemijos pamokas mokiniai kartu su chemijos ir biologijos mokytojomis inicijavo trumpalaikį projektą – tyrimą apie maisto priedus, dedamus į žmonių dažnai perkamus produktus. Šiuo projektu buvo siekiama, kad mokiniai taptų sąmoningi vartotojai, gebantys kritiškai įvertinti ir teisingai atsirinkti sveikus maisto produktus, išmoktų savarankiškai orientuotis maisto pramonės produkcijoje. Atviros pamokos metu mokiniai pristatė atlikto tyrimo rezultatus ir išvadas
Žingsniui į save, savo šeimą, artimuosius, supančią aplinką įprasminimti pasitelkėme gimnazijoje valstybinės lietuvių kalbos besimokančius užsieniečius. Vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos jie Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimo bendruomenei pristatė kūrybinį mokyklinį projektą „Rudenio gėrybių metamorfozės“. VSMC užsieniečiai mokiniai skaitė K. Donelaičio poemos „Metai“ „Rudenio gėrybių“ vertimus anglų, vokiečių, italų, ispanų, gruzinų, armėnų, lenkų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, totorių ir hindi kalbomis. Pasirodymą pradėjo maskvietė Olga Morozova, kuri lietuvių kalba deklamavo poemos ištrauką. Didžiausio susidomėjimo sulaukė vertimai totorių ir hindi kalbomis, nes renginio dalyviai negalėjo atpažinti, kokia kalba buvo skaitomos eilės. „Rudenio gėrybių“ ištraukas į savo gimtąsias kalbas mokiniai išvertė patys.
Edukacinė pažintinė pamoka-ekskursija „Rusų kultūros pėdsakai Vilniuje“ – dar vienas žingsnis į supančią aplinką. Mokiniai aplankė muziejų Vilniaus pakraštyje, Markučiuose, kuris įkurtas buvusioje jauniausiojo Aleksandro Puškino sūnaus Grigorijaus sodyboje. Ten saugomi ir eksponuojami asmeniniai poeto daiktai, patalpintos nacionalinio lygmens literatūrinės ekspozicijos. Grigorijus su žmona, kuriai ir priklausė ši sodyba, 1899 m. apsigyveno Markučiuose, atsiveždami kai kuriuos daiktus, knygas ir dokumentus, priklausiusius tėvui. Išklausę pasakojimą apie A.Puškino gyvenimą ir kūrybą mokiniai geriau suvokė poeto šeimos santykį su Vilniumi. Ekskursijoje dalyvavę mokiniai skaitė A. Puškino ir A. Mickevičiaus eiles. Vėliau aplankė Varvaros ir Grigorijaus Puškinų kapus, parką ir ežerą prie sodybos.

Šalia VSMC renginių gimnazijos mokiniai dalyvavo ir kitų šalies suaugusiųjų bendrojo ugdymo įstaigų organizuotuose kūrybinių darbų konkursuose: Šiaulių suaugusiųjų mokyklos konkurse „Mokytis niekada nevėlu“, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro konkurse „Aš ir pasaulis“ bei Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro konkurse „Aktyvus mokymasis – gyvenimo pokyčiams“.

Dalyvavimas suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose, aktyvus mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant dar labiau sutelkė darnią mūsų gimnazijos bendruomenę, sutvirtino ryšius su socialiniais partneriais.

Parengė Neformaliojo švietimo, veiklos stebėsenos ir pagalbos skyriaus vedėja Birutė Kubilinskienė