VSMC nuosekliai didina mokymosi prieinamumą

Siekiant didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veikloje buvo ieškoma būdų, kaip paskatinti anksčiau iš švietimo sistemos iškritusius asmenis tęsti mokymąsi, dėl to Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras 2014 m. pasirašė sutartį su Nacionaline distancinio mokymosi asociacija ir pradėjo praktinį nuotolinio mokymosi etapą. Iki 2015-2016 m.m. pradžios visi VSMC mokytojai virtualioje mokomojoje aplinkoje Moodle savarankiškai sukūrė elektronines I-IV klasių visų dalykų kursų versijas ir pradėjo derinti stacionarų ir nuotolinį mokymą.
Kiekvienos klasės kursas suskirstytas į temas, kaip reikalauja atitinkamos klasės ugdymo planas. E-pamokos sudarytos iš teorinės (teksto) medžiagos, savikontrolės užduočių, kontrolinių darbų testų ir papildomų šaltinių (interneto adresų į vaizdo pamokas ar kitus mokymosi objektus). Didžiausias iššūkis mokytojams teikiant nuotolinį mokymąsi yra vertinimas. Todėl nuotolinio mokymosi būdą pasirinkusių mokinių darbai vertinami įskaita ir tikrinami bendraujant Moodle aplinkoje arba elektroniniu paštu. Kiekvieno pusmečio pabaigoje mokinys privalo atvykti į mokyklą ir išlaikyti mokytojo paruoštą įskaitą, kuri bus įvertinta pažymiu.
Kasdienių ir neakivaizdinių klasių mokiniams virtuali mokomoji aplinka Moodle yra pasirenkamasis savarankiško mokymosi šaltinis, leidžiantis pagilinti ir įtvirtinti dalyko žinias, geriau pasiruošti brandos egzaminams.
Parengė informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresn. mokytoja Jelena Aleknienė