VSMC mokinys – Vilniaus miesto informatikos olimpiados dalyvis

Ugdant mokinių mokslinį – kritinį požiūrį į technologijų kūrimą bei taikymą, algoritminį mąstymą ir informacinę kultūrą kasmet yra organizuojami trys informatikos olimpiados etapai: mokyklos, rajono (miesto) ir respublikinis etapas. Informatikos olimpiadoje dalyviai sprendžia algoritmavimo uždavinius: turi aprašyti jų sprendimo būdus, parašyti programas, suderinti jas kompiuteriu. Gali būti pateikiama ir teorinių algoritmavimo arba logikos uždavinių.
Mokyklos etape dalyvauja visi norintys mokiniai, o rajono (miesto) etape dalyvauja mokiniai, laimėję mokyklos etape.
Šiemet 2015-12-15 d. Biržiškos gimnazijoje vykusiame informatikos olimpiados miesto (II) etape VSMC atstovavo III c klasės mokinys Jurij Takun, kuris parodė gerus rezultatus.
Dėkojame Jurijui už pastangas ir ryžtą.
Parengė informatikos mokytoja metodininkė Jelena Aleknienė