Kalėdinis renginys bendruomenės narių vaikučiams

Stebuklingą gruodžio 22 dienos vakarą mūsų gimnazijos salėje dūko mažiausieji mūsų bendruomenės nariai. Vaikučiai klausėsi II A klasės mokinių sekamos pasakos (vaidinimas pagal S. Nėries kūrinį „Senelės pasaka“), kartu su Kalėdų seneliu žaidė žaidimus, dainavo jam daineles bei deklamavo eilėraščius. Senelis atsidėkojo – kiekvienas vaikas gavo po skanią dovanėlę. Visi kartu giedodami kalėdines giesmes atsisveikinome su Kalėdų seneliu iki kitų metų…

Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Markevičiūtė