Kviečiame dalyvauti šalies konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kartu su partneriais, Mykolo Romerio universiteto Filosofijos ir humanistikos institutu ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija tęsia 2014 m. pradėtą šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros vertybių pažinimą bei jų kūrybišką įprasminimą, skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją bei mažinti socialinę atskirtį.

Kiekvienais metais skelbiama nauja tema. 2014 m. konkurso tema buvo „O greit slenką laikai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 20-mečiui, 2015 m. tema – „Atradimai“, skirta XX a. lietuvių poeto Henriko Radausko 105-osioms gimimo metinėms.

2016 metų konkurso tema „Kukučio lūpomis sakoma tiesa”.

Konkursas skirtas XX a. – XXI a. poeto, eseisto, vertėjo, visuomenės veikėjo, tautosakos tyrinėtojo, publicisto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Marcelijaus Martinaičio 80-osioms gimimo metinėms.

Konkurso globėja – poetė, LR Seimo narė Dalia Teišerskytė.

Konkurso rėmėjai – leidykla „Tyto Alba“ ir leidykla „Šviesa“.

Konkurse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo įstaigų 9 – 12 (I – IV gimnazijos) klasių mokiniai. Mokiniai kuria poezijos, prozos, dramaturgijos tekstus arba esė. Darbus vertina Konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija.

Visiems konkurso dalyviams įteikiami padėkos raštai, mokytojams – pažymos. Nugalėtojai apdovanojami diplomais ir organizatorių bei rėmėjų atminimo dovanomis.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Markevičiūtė

 

Konkurso nuostatai