2012-04-05

Sveikiname visus su Šv. Velykomis!

Klanais ir klaneliais
Vanduo nupliuškėjo.
Balandis sušuko:
„Velykos atėjo!“
/Vytė Nemunėlis/