Įgyvendiname „Erasmus+“ programos mobilumo projektą (KA1)

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras susiduria su nuolat kintančiais europiniais ir šalies socialiniais ir kultūriniais iššūkiais: keičiasi suaugusiųjų poreikiai, jie tampa mobilūs, komunikuoja įvairiomis kalbomis, didėja migrantų švietimo poreikis. Mokytojams iškyla iššūkis, kaip organizuoti ugdymo procesą, kaip komunikuoti su kitos kultūros asmeniu. Atsižvelgiant į strateginius suaugusiųjų švietimo sistemos prioritetus ir uždavinius, VSMC poreikis – tikslingai tapti konkurencingais miesto, šalies ar tarptautiniu mastu, investuojant į bendruomenės narių kompetencijų ir įgūdžių plėtrą.

Taigi „Erasmus+“ programos mobilumo projekto (KA1) įgyvendinimui  gimnazija pasirinko tobulinti šias sritis: gimnazijos įvaizdžio, mokytojų gebėjimo komunikuoti profesinėje veikloje, bendruomenės narių kultūrinio ir socialinio dialogo. Remiantis organizacijos strateginiu planu ir atsižvelgiant į individualius projekto dalyvių kvalifikacijos kėlimo poreikius, projektą vykdo keturi mokytojai (du anglų kalbos ir du specialistai, koordinuojantys su IT ir mokymo centro įvaizdžiu susijusias veiklas).

2016 m. rugpjūčio 22-27 dienomis VSMC anglų kalbos mokytoja Ana Tymčiuk ir matematikos mokytoja Jelena Aleknienė dalyvavo pirmajame projekto mobilume – seminare, kuris vyko Maltoje, mokymų institute ETI. Mobilumo dalyviai patobulino profesinės komunikacijos, kūrybiškumo ir kultūrines kompetencijas:

  • patobulino anglų kalbos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant kalbėjimo sklandumui;
  • pagerino kalbos gramatikos, žodyno ir tarimo žinias;
  • praplėtė kitus praktinius bendravimo įgūdžius (kirčiavimo, klausymo ir pan.);
  • pasidalino pedagogine informacija ir žiniomis tarpkultūriniame kontekste;
  • susipažino su Maltos kultūriniu

Džiaugiamės, kad laimėję mobilumo projektą (KA1)  turėjome galimybę susipažinti ir pasimokyti drauge su kitų šalių atstovais. Lauksime kitos mobilumo – seminaro dalies.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Parengė informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jelena Aleknienė

logotipai-ka1