Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena!

Rugsėjo 1-osios vakarą VSMC salėje Lietuvos himnu prasidėjo Mokslo ir žinių diena. Mūsų gimnazija ypatinga, kadangi čia mokosi įvairiausių tautybių ir skirtingo amžiaus asmenys. Šalia jaunimo matome ne vieną brandaus amžiaus mokinį. Vilniaus suaugusiųjų mokymosi centre kasmet mokosi nemažai iš kitų valstybių atvykusių žmonių, turinčių leidimą gyventi Lietuvoje. Profesionalūs ir kompetentingi gimnazijos andragogai laukia kiekvieno mokinio ir yra pasiruošę padėti kiekvienam iš jų pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų.
Nuoširdžiais sveikinimo žodžiais gausiai susirinkusius mokinius pasveikino gimnazijos direktorė Natalja Kimso, linkėdama naudingai išnaudoti mokymosi laiką, atkakliai siekti mokslo aukštumų, visus kvietė įsilieti į darnią VSMC bendruomenę. Ji pabrėžė, kad mokiniai nebijotų bendrauti ir bendradarbiauti ne tik su savo klasės mokiniais, bet ir su gimnazijos mokytojais – andragogais, pasirengusiais kuo geriausiai suprasti ir įvertinti kiekvieno mokinio individualius poreikius, atsižvelgti į jų patirtį ir padėti siekti asmeninės pažangos.
Gimnazijos bendruomenės vardu susirinkusius pasveikino lietuvių kalbos mokytoja Nelda Pilkienė, pacitavusi filosofo, dvasinių ieškojimų autoriaus Chalilio Džibrano mintis apie Mokytoją ir išmintingą mokymąsi:
Jei jis iš tikrųjų išmintingas, jis neprašys jūsų, kad įeitumėt į jo išminties namus, bet geriau ves jus prie jūsų pačių proto slenksčio.
Astronomas gali kalbėti, kaip jis suvokia visatą, bet negali jums perduoti savo paties supratimo.
Muzikantas gali jums dainuoti ritmu, kurio sklidina visata, tačiau jis negali jums duoti tą ritmą pagaunančios klausos ir balso, kuris jį pakartotų.
Ir tas, kuris išmano skaičių mokslą, gali papasakoti apie svorių ir matų pasaulį, tačiau negali jūsų ten nuvesti.
Nė vieno žmogaus vizija negali paskolinti sparnų kitam žmogui.

Renginio vedėja, etikos ir geografijos mokytoja Ilona Milkulėnienė supažindino mokinius su klasių auklėtojais, dar kartą pasveikino pasiryžusius naujiems gyvenimo pokyčiams ir palinkėjo sėkmingų naujųjų mokslo metų. Po to visi mokiniai nuskubėjo į klases, į pirmąją šių mokslo metų pamoką.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vita Budinienė