Kviečiame dalyvauti akcijoje „Žmogus skaitmeniniame pasaulyje“

2017 m. rugsėjo 7-14 dienomis mūsų gimnazijos bendruomenė, siekdama kalbinio ir skaitmeninio raštingumo gebėjimų stiprinimo, organizuoja akciją „Žmogus skaitmeniniame pasaulyje“, skirtą Tarptautinei raštingumo dienai paminėti. UNESCO paskelbė, kad šių metų tarptautinės raštingumo dienos tema „Raštingumas skaitmeniniame pasaulyje“. Šiuolaikiniame skaitmeninių technologijų pasaulyje raštingumas suprantamas ne tik kaip gebėjimas skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet ir kaip gebėjimas suprasti, interpretuoti, kurti ir bendrauti.
Kokie yra Lietuvos suaugusiųjų raštingumo rodikliai, padėjo atskleisti PIAAC (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) tyrimas, kurį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) atlieka nuo 2011 metų. 2014-2015 m. antrajame tyrimo etape dalyvavo 5 tūkstančiai suaugusiųjų iš Lietuvos. PIAAC padeda sužinoti apie suaugusiųjų gebėjimus trijose įgūdžių srityse: skaitymo įgūdžių, matematinio raštingumo ir problemų sprendimo naudojant technologijas. Viena iš probleminių sričių Lietuvoje yra būtent skaitmeninio raštingumo įgūdžių panaudojimas sprendžiant problemas.
Todėl mūsų gimnazijos bendruomenė, atsižvelgdama į pasaulio ir Lietuvos raštingumo problemas, kviečia mokytojus ir mokinius dalyvauti akcijoje „Žmogus skaitmeniniame pasaulyje“.
Kviečiame visą savaitę pasinerti į skaitmeninių technologijų pasaulį!
• Per pamokas diskutuoti apie:
o skaitmeninių technologijų spartų tobulėjimą,
o žmogaus, technologijų ir raštingumo ryšį,
o kodėl svarbu naudoti skaitmenines priemones.
• Išbandyti mokytojų ar klasės draugų pasiūlytas įvairias skaitmenines technologijas, kurios padeda mokytis, lengviau įsisavinti medžiagą ar įtvirtinti turimus įgūdžius, išspręsti praktines ar net gyvenimiškas problemas.
• Iki rugsėjo 15 d. pateikti kelių sakinių refleksiją apie šios savaitės veiklas ir potyrius (siųsti el. paštu: vilmademetra@gmail.com)

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Markevičiūtė