2014 09 29

Tarptautinis projektas „Motyvacija Augti”

Lina Sirgedienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Ana Tymčiuk

Anglų kalbos mokytoja

Mūsų gimnazija dalyvauja  NORDPLUS projekte „Motyvacija Augti” („Motivation to Grow”). Tai Šiaurės ir Baltijos šalių  suaugusiųjų švietimo organizacijų bendradarbiavimo projektas. Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi ir metodologija, motyvuojančia jaunus suaugusiuosius iš naujo pradėti mokymosi procesą ir būti aktyviais Šiaurės ir Baltijos šalių darbo rinkos dalyviais.

Rugsėjo 23 – 26 d. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre (VSMC) vyko tarptautinis seminaras „Motyvacija Augti ”. Projekto narius pasveikino VSMC direktorė Natalja Kimso. Projekto vadovė Ann-Marie Winberg (Švedija) ir koordinatorė Kristin Madsen (Norvegija) informavo apie šio projekto gaires. VSMC mokytojai Ana Tymčiuk, Vladimir Vdovičenko ir Dmitrij Korabelščikov supažindino projekto dalyvius su mūsų centro istorija ir veikla bei skaitė pranešimus: „Lietuvos  švietimas trumpai“ („Lithuanian Education in Brief“), „Įsimintinos Lietuvos datos“ („Notable Dates of Lithuania”), „Kuršių Nerija“ („Curonian spit“), „Miško vaidmuo lietuvių literatūroje“ („A role of the forest in the Lithuanian literature“), „Miškai visiems, visi už miškus“ („Forests for all, all for forests“). Lina Sirgedienė trumpoje lietuvių kalbos pamokėlėje projekto dalyvius išmokė keletą pagrindinių lietuviškų žodžių ir frazių. Nepriklausoma lektorė Eva-Lena Edlund (Švedija) skaitė paskaitą apie Antonovsky „saliutogenezės“ sveikatos modelio aktualumą ir kaip ši koncepcija gali padėti jauniems žmonėms judėti pirmyn.  Nepriklausomas projekto vertintojas Johan Söderman (Švedija) skaitė paskaitą apie tyrimų svarbą, įvardijo projekto vertinimo būdus.

Seminaro dalyviai iš Švedijos, Danijos, Norvegijos, Olandijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos pristatė savo organizacijų vykdomą veiklą.  Praktiniame užsiėmime dalijosi gerąja patirtimi, kaip dirba su jaunais žmonėmis, anksti metusiais mokslą, kaip motyvuoja mokytis skirtingose šalyse, įvardijo problemas, su kuriomis susiduria savo darbe, ir kaip jas sprendžia, išsiaiškino, ko tikisi iš projekto, kaip kiekvienas dalyvis ar organizacija gali prisidėti prie projekto vykdymo. Dalyviai aktyviai diskutavo apie priežastis, nulemiančias pasitraukimą iš ugdymo proceso, apie sąlygas ir galimybes vėl grįžti mokytis, kokių dalykų, išskyrus formalųjį mokslą, reikėtų jauniems suaugusiesiems.

Seminaro rezultatas: sukurta internetinė svetainė, sudarytos darbo grupės, kurios  gilinsis į atskiras suaugusiųjų mokymosi proceso sritis, kiekvieną mėnesį rengs vaizdo konferencijas ir informaciją apie vykdomą veiklą talpins svetainėje.