Suaugusiųjų švietimo savaitę pradėjome projekto „Reformacijai – 500“ pristatymu

Š. m. lapkričio 20 d. VSMC posėdžių salėje vyko trumpalaikio integruoto mokyklinio istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, etikos ir dailės projekto „Reformacijai – 500“ baigiamasis renginys. Projekte, kurio tikslas – paminėti Reformacijos 500 metų jubiliejų ir pagilinti žinias apie šį judėjimą Vakarų Europoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, dalyvavo IV-tų klasių mokiniai.

Viena iš projekto dalių buvo mokinių ir istorijos mokytojos Anželos Jablonskaitės, etikos mokytojos Ilonos Mikulėnienės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Vitos Budinienės, dailės mokytojos Jonės Paulauskienės dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui“, vykusioje Valdovų rūmuose. Konferencijoje mokiniai susipažino su naujausiais Reformacijos tyrinėjimais istorijos, teologijos ir literatūros srityse.

Projekto baigiamojo renginio metu mokiniai pristatė Reformacijos reiškinį, jo reikšmę Vakarų Europos ir LDK gyventojams, žymiausius veikėjus. Vienas iš pranešimų buvo skirtas XIV a. pab. – XV a. pr. Čekijoje gyvenusiam teologui Janui Husui, kuris šimtu metų anksčiau negu Martynas Liuteris ėmėsi kritikuoti katalikų bažnyčios dvasininkų korupciją, o Šventąjį Raštą matė kaip aukščiausią autoritetą tikėjimo klausimais. Taip pat, vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Oksanos Aleknavičius, mokiniai parengė literatūrinę kompoziciją apie XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šviesuolius Martyną Mažvydą ir Abraomą Kulvietį. Renginio pabaigoje aptartas Reformacijos ir Kontrreformacijos menas Vakarų Europoje ir LDK.

Reformacija Lietuvai atnešė laisvos minties raišką, tikėjimo laisvę, įžiebė teologinį disputą, puoselėjo žodžio kultūrą, inicijavo lietuviškos kalbos vartojimą ir sklaidą, formavo raštiją. Šis judėjimas Lietuvai dovanojo rašytinį žodį, kuris padėjo išsaugoti lietuvių kalbą iki šių dienų. Svarbus jis išlieka ir mūsų dabartiniame gyvenime.

Parengė istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė