Edukacinė kelionė į Laikinąją sostinę

Lapkričio 23 d. gimnazijos bendruomenė – I-IV klasių mokiniai, mokiniai užsieniečiai, lydimi klasių auklėtojų ir mokytojų – vyko į Kauną. Ši edukacinė ekskursija buvo vienas iš suaugusiųjų švietimo savaitės renginių. Ji skirta artėjančiam Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Pirmasis aplankytas šios edukacinės kelionės objektas buvo Kauno rotušė, kuri buvo pradėta statyti dar 1542 m. pagal B. Choinauskio projektą, įsikūrusi netoli Nemuno ir Neries santakos. Sužinojome, kad 1562 m. ji buvo vienaukštė, trinavė, be bokšto, netinkuotais fasadais, skliautuotais rūsiais. XVI a. antrojoje pusėje užstatytas antras aukštas, iš rytų pusės pristatytas aštuonių aukštų bokštas. Pirmojo aukšto patalpos pritaikytos prekybai ir kalėjimo sargybai, antrojo – magistratui, teismui, kanceliarijai, iždui, archyvui, bokšto rūsiai – kalėjimui, kiti rūsiai – prekėms laikyti. 1771–1780 m. pagal architekto J. Matekerio projektą rotušė vėl rekonstruota: pastatas paaukštintas, išmūryti nauji karnizai, gotikinis bokštas iš išorės suskaidytas į penkis tarpsnius ir užstatytas šeštasis, perplanuotas vidus. Šiuo metu Rotušėje vyksta ne tik santuokos, bet ir priimami garbingi miesto svečiai, pasirašomos sutartys, vyksta oficialūs renginiai. Kauno rotušėje saugoma miesto garbės svečių knyga, kurioje jau yra per 350 įrašų, tarp kurių – keturių karalių ir karalienių, trijų kunigaikščių, dvylikos prezidentų, popiežiaus Jono Pauliaus II, kardinolų, Europos miestų merų ir kitų žymių žmonių linkėjimai.

Vėliau aplankėme istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą senamiestyje. Kaunui tapus laikinąja sostine, 1919–1940 m., tarpukario, metais rūmuose dirbo ir gyveno visi trys Lietuvos Respublikos prezidentai: Antanas Smetona (1919–1920 m. ir 1926–1940 m.), Aleksandras Stulginskis (1920–1922 m., 1922–1926 m.) ir Kazys Grinius (1926 m. birželis–gruodis). Rūmuose 1940 m. birželio 15 d. įvyko paskutinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis prieš prasidedant Lietuvos okupacijai.

Susipažinę su istoriniais faktais, vykome praplėsti akiračio į nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – lietuvių kompozitorius, dailininkas, kultūros veikėjas. Jis vertinamas kaip žymiausias kada nors gyvenęs Lietuvos dailininkas ir kompozitorius. Muziejuje turėjome galimybę susipažinti su autoriniais jo dailės darbais ir pasiklausyti sukurtų muzikinių kūrinių.

Paskutinis aplankytas objektas Kaune buvo įspūdinga Kristaus prisikėlimo bažnyčia, kurią aplankę išgirdome įdomų gidės pasakojimą.

Grįždami į Vilnių buvome kupini gerų įspūdžių, jautėmės gavę žinių apie istorinius ir kultūrinius objektus ir faktus, svarbius mūsų tautai.

Parengė biologijos mokytoja metodininkė Jovita Kalantienė