Pamokos netradicinėse edukacinėse erdvėse

Gruodžio 5-ąją Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre buvo kultūrinė pažintinė diena. Tądien mokytojai vedė pamokas netradicinėse edukacinėse erdvėse.

Gausus II-IV klasių mokinių būrys, lydimas mokytojų, dalyvavo edukacinėje pamokoje-ekskursijoje į Nacionalinę dailės galeriją, kurios metu praplėtė savo žinias apie XX-XXI a. Lietuvos dailę.

Sužinojome, kad pagrindinis XX a. pradžios Lietuvos meninio gyvenimo centras buvo Vilnius. Tuomet tai buvo Rusijos imperijos miestas, gubernijos centras. Čia būrėsi dailės draugijos, buvo rengiamos parodos, veikė Vilniaus piešimo mokykla, kurioje mokėsi vėliau pasaulyje išgarsėję dailininkai. Lietuvių dailės sąjūdį skatino Lietuvių dailės draugijos veikla, ypač nuo 1907 m. jos rengtos lietuvių dailės parodos.

1918 m. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, jos laikinąja sostine tapo Kaunas. Čia įkurtas dailės muziejus, kuriame buvo saugomas ir eksponuojamas M. K. Čiurlionio palikimas, vyko amžininkų dailės parodos.

Nepriklausomos Lietuvos dailės plėtotę nutraukė 1941 m. prasidėjusi SSRS okupacija ir Antrasis pasaulinis karas. Lietuvos dailininkams pokariu buvo primestas socialistinio realizmo metodas, tačiau dailininkai kūrė ir emigracijoje.

XX a. II pusėje Lietuvoje kūrusių dailininkų darbų rinkiniai LDM itin gausūs ir reprezentatyvūs, o fotografijos rinkinyje eksponuojami žymiausių Lietuvos fotografų darbai.

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ryškūs poslinkiai vyko ir meninėje kūryboje. Dailininkai nevaržomai rinkosi kūrybos temas ir raiškos būdus. Įsisavinamos postmoderniosios šiuolaikinio meno apraiškos: objektas, instaliacija, performansas, išpopuliarėjo videomenas, naujoji fotografija ir postmoderni tapyba. Po 2000 m. LDM rinkinį papildė šiuolaikinių Lietuvos dailininkų objektai, fotografijos ir videofilmai.

Eksponatai ir gido pasakojimas buvo tikrai įtraukiantys, o galerijos patalpos – įspūdingos, tad skirstėmės sužavėti ir įgavę nemažai žinių apie XX-XXI a. Lietuvos dailę.

 

III D, IV B, IV D klasių mokiniai, mokytojos Galina Černyšiova, Irina Saveljeva, Marija Staškevič ir Olga Travkina dalyvavo edukacinėje pamokoje-ekskursijoje, vykusioje Taikomosios dailės muziejuje. Ten ekskursijos dalyviai aplankė A. Vasiljevo parodą, supažindinančią su XVIII-XX a. vaikų mada. Mokiniai ir mokytojai buvo supažindinti su mados ekspozicija. Gidės pasakojimas ir pati paroda paliko didelį įspūdį. Dar ekskursijos dalyviai  apsilankė porceliano parodoje ir jubiliejinėje parodoje „Kazimieras ir Titas Simanoniai – juvelyrikos meno virtuozai“. Į mokyklą grįžome pilni gerų emocijų ir nepakartojamų įspūdžių.

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja Oksana Aleknavičius, rusų klabos vyresn. mokytojos Galina Černyšiova ir Irina Saveljeva