Tradicinė Kalėdų labdaros akcija

Mark Twain teigė: „Gerumas – tai kalba, kurią girdi kurtieji ir mato aklieji“. Tad šiemet, kaip ir kiekvienais metais, mūsų centro bendruomenė surengė labdaros akciją. Jos metu mokinių, mokytojų ir darbuotojų suaukotos lėšos vėl buvo skirtos paremti Žvėryne gyvenančiai vienišai mamai, auginančiai neįgalų sūnų.

Ši akcija – tai pagalba ir atjauta, kai nors maža dalele gali padėti artimam, nelaimės paliestam žmogui. Mes tikime kilniais kiekvieno norais, džiaugsmo ir jaukumo skleidimu, gerumo ir užuojautos ugnele, uždegta mūsų širdyse ir atliepiančia šv. Kalėdų dvasią.

VSMC centro tarybos pirmininkė Jonė Paulauskienė