Paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

Tėvyne Lietuva, brangi šalie,

Prie Nemuno krantų,

Žydėk plati, laisva, rausva gėlė

Piliakalnių šventų…

…šiais žodžiais Lietuvai buvo pradėtas iškilmingas minėjimas, skirtas Nepriklausomybės atkūrimo 28-osioms metinėms. Renginyje dalyvavo svečiai – Lietuvos Respublikos Seimo narys, diplomatas Žygimantas Pavilionis ir Grigiškių meno mokyklos direktorės Kristinos Ulevičiūtės lydimi jaunieji atlikėjai.

Tradiciškai minėjimą pradėjome sugiedodami himną. Sveikinimo žodį tarė ir susirinkusius pasveikino centro direktorė Natalja Kimso.

Politiniame XX amžiaus Lietuvos istorijos kalendoriuje yra dvi datos: Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Tai reikšmingiausi Lietuvai valstybingumo momentai, kai teko vykdyti istorinę misiją pareiškiant visam pasauliui, kad Lietuva pati sprendžia savo ateities likimą ir kad visi esame atsakingi už savo Tėvynės, savo krašto ateitį. Tad susirinkę salėje pasižiūrėjome filmą ir prisiminėme istorines akimirkas, kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės  atstatymo.

Garbinga proga  muzikinę dovaną susirinkusiems skyrė centro bičiulių iš Grigiškių meno mokyklos diksilendo grupė vadovaujama mokytojo metodininko Sigito Gumuliausko. Muzikinę programą pristatė meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jovita Urbonienė.

Po nuotaikingo diksilendo grupės pasirodymo Žygimantas Pavilionis pasidalijo mintimis apie šių dienų valstybės užsienio ir vidaus politikos aktualijas, problemas, iššūkius, atsakė į auditorijos klausimus.

Istoriniai kadrai, svečias ir kiti pasisakę renginio dalyviai priminė, kad esame viena Lietuva. Turime būti stiprūs ir vieningi, drauge dainuoti ir kelti mūsų Trispalvę, kartu saugoti brangiausia ką turime: Lietuvą  kaip savo namus, Lietuvą  kaip pareigą ir tikslą.

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Oksana Aleknavičius