2018-05-09 Dalijamės gerąja patirtimi

Nelda Pilkienė

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė

Gegužės 3 d. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro mokytojai dalyvavo renginyje, kurį organizavo Trakų suaugusiųjų mokymo centras. Šio centro direktoriaus pavaduotojai ir mokytojai pasidalino patirtimi, kaip organizuojamas ugdymo procesas nuotolinio mokymo bei socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. Socialinių įgūdžių ugdymo mokiniams organizuojama daug neformalių renginių, ekskursijų, išvykų. Visi šių klasių mokiniai su negalia, todėl darbas su jais iš mokytojų reikalauja daug kantrybės, profesionalumo, pasišventimo. VSMC mokytojai patobulino žinias apie nuotolinio mokymo galimybes bei susipažino su socialinių įgūdžių ugdymo klasių darbo specifika.

Atsakomojo apsilankymo Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokytojai į mūsų gimnaziją atvyko gegužės 9 dieną. Pasidaljome patirtimi apie dalyvavimą tarptautiniuose projektuose: Nordplus tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Žingsnis augimo link“ bei Erazmus+KA2 „Mokymo priemonių ir informacinių įrankių paketas, skirtas pabėgėliams ir imigrantams“. Viešnioms parodėme filmuotą medžiagą apie VSMC, vaizdo „Etninės kultūros elementų panaudojimas ugdymo procese“, pristatėme mūsų gimnazijos individualios pažangos stebėsenos veiklą.

Šis suaugusiųjų centrų susitikimas, keitimasis patirtimi buvo naudingas, įdomus, įvairiapusis.