2018-05-09 Dalijamės gerąja patirtimi

Gegužės 3 d. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro mokytojai dalyvavo renginyje, kurį organizavo Trakų suaugusiųjų mokymo centras. Šio centro direktoriaus pavaduotojos ir mokytojai pasidalino patirtimi,  kaip organizuojamas ugdymo procesas nuotolinio mokymo  bei  socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.

Nuotolinio mokymo klasėse mokiniai mokosi tik nuotoliniu būdu, jiems skiriami terminai iki kada reikia atsiskaityti už išmoktą naują medžiagą, mokytojai veda vaizdo pamokas, kurias įrašo ir vėliau įdeda į nuotolinio mokymo aplinką.

Socialinių įgūdžių ugdymo mokiniams organizuojama daug neformalių renginių, ekskursijų, išvykų. Šių klasių visi mokiniai su negalia, todėl darbas su jais iš mokytojų reikalauja daug kantrybės, profesionalumo, pasišventimo. VSMC mokytojai patobulino žinias apie nuotolinio mokymo galimybes bei susipažino su socialinių įgūdžių ugdymo klasių darbo specifika.

Na, o gegužės 9 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokytojai atvyko į mūsų gimnaziją. Viešnioms parodėme filmuką apie VSMC, pristatėme VSMC individualios pažangos stebėseną, taip pat įdomų video  „Etninės kultūros elementų panaudojimas ugdymo procese“.

Mes pasidalinome savo patirtimi tarptautiniuose projektuose. Papasakojome apie Nordplus tarptautinį bendradarbiavimo projektą – „Žingsnis augimo link“  ir Erazmus+KA2 projektą „Mokymo priemonių ir informacinių įrankių paketas, skirtas pabėgėliams ir imigrantams“. Mokytojos susidomėjusios klausėsi ir po to uždavė daug klausimų apie dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, gyrė mūsų darbą.

Mūsų suaugusiųjų centrų susitikimas, apsikeitimas įvairia patirtimi buvo naudingas, įdomus, įvairiapusis, bendravimas – šiltas ir nuoširdus.

  Lietuvių kalbos Ir literatūros mokytoja metodininkė Nelda Pilkienė