Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai ir klientai,

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Vadovaujantis ES reglamento Nr. 2016/679 punkto – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo nuostatomis, informuojame, kad Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (toliau – VSMC) rūpinasi savo mokinių, mokinių tėvų (globėjų), darbuotojų ir klientų duomenų privatumu. Jūsų patikėti asmens duomenys tvarkomi ir prižiūrimi atsakingai, saugiai, sąžiningai ir teisėtai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymą įgyvendiname teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto panaudojimo.

Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vykinto g. 11, LT-08118, įmonės kodas 190009548, tel. 852751577, el. paštas: rastine@smc.vilnius.lm.lt