2018-06-05 Projektų pristatymo diena

Birželio 5 d. buvo pristatyti gimnazijoje vykdomi tarptautiniai, mokykliniai projektai ir projektinė veikla bei jų rezultatai.  Mokytojai ir projektų dalyviai dalinosi mintimis apie savo veiklą, nuveiktus darbus ir įgytą patirtį.

Šiais mokslo metais buvo vykdoma tokia projektinė veikla::

  1. Trumpalaikis integruotas kalbų mokyklinis projektas  „Mano svajonių namai“.
  2. Mokyklinis projektas „Britų tradicijos ir papročiai“.
  3. Tarptautinis Erasmus+ KA 2 projektas „Informacinės ir edukacinės medžiagos rengimas pabėgėliams ir emigrantams“ (Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants).
  4. Mokyklinis projektas „Vokiečių kalba ir dalykų integracija”.
  5. Tarptautinis Nordplus Adult projektas „Žingsnis sėkmės link“ .
  6. Projektinė veikla „Vizualinis kompiuterinis menas“.
  7. Projektinė veikla „Apklausų kūrimo įrankių naudojimas įsivertinimui“.
  8. Projektinė veikla „Žymiausi tarpukario matematikai Kaune 2020-2040 m.“.
  9. Mokyklinis integruotas gamtos ir tiksliųjų mokslų „Dyzelis ar ličio baterija“.

Metodinės tarybos pirmininkė, dailės mokytoja J. Paulauskienė