2018-07-16 Brandos atestatų įteikimo šventė

Š. m. liepos 16 d.  gimnazijoje vyko iškilminga Brandos atestatų įteikimo šventė. Susirinko gausus mokinių, jų šeimos narių ir mokytojų būrys. Gimnazijos direktorė pasidžiaugė mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Mokiniai dėkojo mokytojams už suteiktas žinias ir išugdytą pasitikėjimą savimi.

Nepamirški draugų Tu ir klasės!
Prisiminki mokyklos takus…
Niekur nieko gražesnio nerasi
Už mokyklinius savo metus.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Povilenskienė