2018-07-18 Startuoja ES SF projektas

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kartu su partneriais laimėjo projektą „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos, įtraukimas į formalųjį švietimą“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, 09.4.2-ESFA-K-714 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Projekto trukmė: 2018-06-21 – 2020-12-31

Projekto tikslinė grupė (TG): 200 Vilniaus apskrities suaugusieji.

Projektas apjungs Vilniaus miesto keturių suaugusiųjų ugdymo ir dviejų profesinių mokyklų įstaigų patirtį, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos, Vilniaus pataisos namų, nevyriausybinės organizacijos VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų instituto motyvacijos metodikų praktikas ir užtikrins aukštos kokybės kompleksines formalaus bendrojo ugdymo bei profesinio ugdymo paslaugas TG asmenims.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama mažinti TG asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi motyvaciją (padedant suprasti ir atrasti sąsajas tarp sėkmingos profesinės karjeros ir mokymosi). Projekto veiklos padidins mokymosi tęstinumą ir darbo rinkos dalyvių skaičių, plės TG motyvuoto elgesio raišką.