2018-2019 Mokslo metų pradžia

Mokymasis – tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili.

Leonardo da Vinci

Gerbiami mokiniai bei Jūsų artimieji,
Kviečiame visus į naujų mokslo metų pradžios šventę, kuri vyks rugsėjo 3 dieną (pirmadienį), 18 val. posėdžių salėje (16 kab.).
Linkime kūrybiškai, atkakliai ir sėkmingai eiti mokslo ir žinių keliu.
Lai kiekviena sėkmė taps atspirties tašku naujiems pasiekimams ir pergalėms.

Bendruomenės vardu direktorė Natalja Kimso