2018-11-23 Dalyvavome suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose

Kaip ir kasmet, šių metų lapkričio 19-23 dienomis šalies suaugusiųjų ugdymo įstaigos susibūrė paminėti suaugusiųjų mokymosi savaitę. Šiais metais jos šūkis buvo „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Tradiciškai, jau aštuntus metus iš eilės, Šiaulių suaugusiųjų mokykla organizavo respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Mokytis niekada nevėlu“. Konkurso tikslas ir uždaviniai – ugdyti poreikį mokytis visą gyvenimą, ugdyti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti ir plėtoti mokinių informacinių technologijų pažinimą bei gebėjimą jausti žodžio grožį, sudaryti sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti Lietuvos suaugusiųjų mokyklų mokytojams ir mokiniams. Konkursiniai darbai būna atlikti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, iliustracijoms panaudojant įvairias kompiuterines programas. VSMC mokiniai kasmet noriai dalyvauja šiame konkurse. Beje, jau kelerius metus iš eilės mūsų gimnazijos atstovai tampa jo laureatais.

Lapkričio 20 d. gimnazijos bendruomenei buvo pristatytas integruotas mokyklinis istorijos, lietuvių kalbos, etikos, dailės ir muzikos projektas „Sąjūdžiui – 30“. Mokiniai rinko medžiagą apie Sąjūdžio iniciatyvinės grupės kūrimosi politines prielaidas, veiklą, spaudos leidinius, istorinius ir politinius to meto įvykius, laisvės idėjų sklaidą, jų poveikį tautai. Renginio metu buvo priminta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sudėtis, pristatyta vieno ryškiausių Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininko, filosofo Romualdo Ozolo asmenybė, jo indėlis į to meto politinį gyvenimą. II gimnazijos klasės mokinės skaitė tautinę dvasią žadinusias eiles, sudainavo legendines, į laisvę vedusias dainas. Pristatyta gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Su Sąjūdžiu už Lietuvą“.

Trečiadienį, lapkričio 21 d., gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo net dviejuose renginiuose. Mokytojai dalijosi patirtimi Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro ir Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vaizdo konferencijoje „Geroji patirtis ateities mokyklai“, o mokiniai įveikė išradingai parengtas kūrybines stoteles Vilniaus miesto suaugusiųjų bendrojo ugdymo institucijų renginyje „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Konferenciją „Geroji patirtis ateities mokyklai“ pradėjo VSMC direktorė Natalja Kimso. Gimtųjų ir užsienio kalbų mokytojų patirtį pristatė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nelda Pilkienė ( „Pamokos netradicinėse aplinkose“),  etikos mokytoja metodininkė ir geografijos vyresnioji mokytoja Ilona Mikulėnienė kalbėjo apie projektinės veiklos patirtis ir naudą, biologijos mokytoja metodininkė Jovita Kavoliūnienė ir chemijos mokytoja metodininkė Ana Diadiūra supažindino su inovatyviomis pamokomis 3D technologijų klasėje.

Panevėžiečių vardu visus pasveikino PSJMC direktorius Mindaugas Libikas. Pranešimus skaitė vyresnysis mokytojas Raimundas Milinis („Nacionaliniai istorijos mokymo ypatumai Panevėžio SJMC Pataisos namų skyriuje“), informacinių technologijų mokytoja metodininkė Renata Bukelienė ir etikos vyresnioji mokytoja Gita Gelažytė pristatė integruotą etikos ir informacinių technologijų pamoką „Savižudybėms – ne. Lankstinuko nusivylusiam bendraamžiui kūrimas“. Filmuotą medžiagą iš projekto „Tautai ir kalbai: tapatybės akcentai“ pristatė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ona Narbutaitė  ir istorijos mokytoja metodininkė Asta Stonienė. Konferenciją apibendrino ir baigė VSMC direktorė.

Vilniaus miesto suaugusiųjų bendrojo ugdymo institucijų renginį „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“, vykusį lapkričio 21 d. vakare, organizavo Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija. Kūrybines stoteles rengė visos ugdymo įstaigos, jose dalyvavo jungtinės Vilniaus miesto suaugusiųjų ugdymo įstaigų mokinių ir mokytojų komandos. Užduotys buvo interaktyvios ir įtraukiančios. Vienoje iš stotelių, kurios užduotis parengė VSMC, komandos turėjo progos pasitikrinti, kiek išmano Lietuvos tarmes. Beje, ši užduotis nebuvo labai lengvai įveikiama, nes daug mokinių prisipažino pateiktus tarmių žodžius girdintys pirmą kartą. Kitoje stotelėje buvo bandoma pažadinti dalyvių pojūčius. Visiškoje tyloje komandų nariai lietė, uostė, ragavo įvairius jiems pasiūlytus objektus. Dar vienoje stotelėje, pasitelkus 3D technologijas, komandos pakviestos apsižvalgyti virtualioje erdvėje – mikrobų, povandeniniame pasaulyje. Taigi kūrybinėse stotelėse laikas nepraėjo veltui, nes renginio dalyviai po tokių netradicinių pamokų įgijo daug žinių ir patobulino savo kompetencijas.

Penktadienį, lapkričio 23 d., baigiamuoju suaugusiųjų mokymosi savaitės akcentu tapo VSMC organizuoto Vilniaus miesto suaugusiųjų bendrojo ugdymo institucijų mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Vilniaus istorija naujai“ baigiamasis renginys. Mokiniams pasiūlyta į Vilniaus miestą pažvelgti netradiciškai ir pasirinkus atlikimo techniką, priemones, vaizdavimo būdą įamžinti savo vizijas apie buvusį, esamą ar būsimą sostinės veidą. Susirinkę  Vilniaus miesto „Varpo“, „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijų, G. Petkevičaitės-Bitės, Vilniaus mokymo centro ir mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai apžvelgė parodoje eksponuojamus darbus. Konkurso dalyviams įteiktos padėkos, o I-III vietų laimėtojams – laureatų diplomai: I-ąją vietą pelnė Vilniaus G. Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro mokinė už darbą „Langas į Vilnių“ , II-oji vieta atiteko „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos mokinei už darbą „Miesto ritmas“, III-oji – VSMC mokiniui už kūrinį „Vilniaus metamorfozės“. Gražiu baigiamuoju suaugusiųjų mokymosi savaitės akordu tapo dovana dalyvavusiems renginyje – ekskursija į LDK Valdovų rūmus, kurios metu renginio dalyviams buvo priminti ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos istorijos faktai.

Mūsų gimnazija sėkmingai dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skelbtame 2018 m. įvykdytų projektų konkurse “Šimtmečio pamokos”. Pateikę šalies mastu vykdytą integruotą projektą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui “Mano gimtasis kraštas tarpukariu”, tapome viena iš trijų Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijų, apdovanotų diplomais.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai – tai puiki proga šalies suaugusiųjų ugdymo institucijų bendruomenių nariams susitikti, pasidalyti gerąja patirtimi, pasidžiaugti laimėjimais ir aptarti aktualius suaugusiųjų ugdymo klausimus. Kasmet jie yra labai laukiami ir sutraukia didelį būrį dalyvių, kurie laiką praleidžia linksmai ir naudingai.