2019-01-10 Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Šių metų sausio 10 d. vakarą gimnazijoje vyko renginys, skirtas Sausio 13-osios įvykių 28-osioms metinėms paminėti. Kartu su mūsų bendruomene minėjime dalyvavo Arvydas Čepukėnas, atvykęs iš Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pilietinio pasipriešinimo skyriaus.

Minėjimą pradėjome sugiedodami Lietuvos himną. Vėliau žiūrėjome du trumpus dokumentinius filmukus apie dramatiškus 1991 m. sausio įvykius. Bendruomenė tylos minute  pagerbė žuvusiųjų už laisvę gynėjų atminimą. Prasmingą žodį tarė gimnazijos direktorė. Svečias pasidalijo prisiminimais apie išgyvenimus, patirtus tomis dienomis. Vėliau A. Čepukėnas papasakojo apie Lietuvos kariuomenės istoriją, struktūrą, pagrindinius uždavinius ir iššūkius ginant Lietuvos valstybę. Minėjimą žvakučių šviesoje baigėme drauge sudainavę L. Mikalausko  atliekamą dainą „Šaukiu aš tautą“.

Sausio 11-ąją, kaip ir kasmet, centro mokiniai ir mokytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Prie degančių žvakučių liepsnelių mokytojai su mokiniais prisiminė 1991 m. sausio įvykius, kuomet Lietuvos žmonės susivieniję apgynė mūsų nepriklausomybę.

Istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė