2019-02-14 Pamoka Signatarų namuose, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Vasario 14 d. VSMC mokiniai ir mokytojai dalyvavo pamokoje Signatarų namuose, skirtoje paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Visi įdėmiai klausė gidės, kuri išsamiai pristatė Vasario 16-osios akto pasirašymo aplinkybes. Pamokos pabaigoje aplankytas dokumento pasirašymo kambarys, kuriame šiuo metu eksponuojamas Vasario 16-osios akto originalas. Mokiniai pagilino žinias apie Lietuvos kelią į valstybingumą nuo XIX a. antros pusės iki Vasario 16-osios akto pasirašymo, susipažino su J. Basanavičiaus asmenybę reprezentuojančiais darbo kabinete esančiais asmeniniais daiktais, dokumentais, nuotraukomis, taip pat sužinojo apie prasmingus kitų signatarų nuveiktus darbus.

Apsilankymas Signatarų namuose mokiniams buvo įdomi ir netradicinė istorijos ir pilietiškumo pamoka.

Istorijos mokytoja metodininkė Anžela Jablonskaitė