2019-03-21 Projekto „Lietuviai pasauliui“ pristatymas

„Iš dviejų pilietybių, kurias turiu, labiau didžiuojuosi lietuviškąja“

Tomas Venclova

Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. buvo vykdomas mokyklinis trumpalaikis projektas „Lietuviai pasauliui“. Projekto tikslas – susipažinti su šiuo metu pasaulyje žinomais ir Lietuvą garsinančiais žmonėmis.  Mokiniai rinko medžiagą apie menininką Joną Meką, keliautoją ir alpinistą Vladą Vitkauską, rašytoją Tomą Venclovą ir dirigentę Mirga Gražinytę -Tylą. Kovo 21 d. gimnazijos mokiniams ir mokytojams pristatyti projekto rezultatai.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Povilenskienė