2019-04-04 Įsitraukėme į Lietuvių kalbos dienų minėjimo renginių ciklą

VSMC įsitraukė į respublikinę iniciatyvą vasario 16 d. – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuoti renginius, skirtus lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti, kurie šiais metais vyko jau ketvirtą kartą. Šiais metais centro mokiniai rengė du integruotus projektus. Integruoto lietuvių kalbos ir literatūros, etikos ir geografijos projekto „Lietuviai pasauliui“ tikslas buvo geriau susipažinti ir centro bendruomenei pristatyti žymiausius Lietuvos vardą pasaulyje garsinančius lietuvius. Kadangi 2019 m. paskelbti ir Vietovardžių metais, vykdant integruotą lietuvių kalbos ir literatūros ir informacinių technologijų projektą „Ką man sako Vilniaus gatvių pavadinimai?“ buvo siekiama geriau susipažinti su artimiausia mokinių aplinka – mikrorajonu, kuriame jie gyvena, ir jo gatvių pavadinimų kilme. Šio projekto metu mokiniai tyrė savo gyvenamųjų mikrorajonų gatvių pavadinimus, ieškojo informacijos apie juos ir rengė medžiagą stendui. Tyrinėdami gatvių pavadinimus mokiniai patyrė, kad kartais iš pirmo žvilgsnio nieko nesakantis vietovardis gali atskleisti daug ir naudingos informacijos, padedančios geriau pažinti vietą, kurioje gyvena.

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Oksana Aleknavičius