2019-04-23 Pristatėme VSMC veiklą Vilniaus rajono konferencijoje „Mokykla šiandien ir rytoj. Gerosios patirties sklaida“

Visų naudingiausia gyvenime – sava patirtis.

V. Skotas

 Mokinių atostogos – tai metas, kuomet mokytojai gali daugiau laiko skirti saviugdai, pasidalijimui gerąja patirtimi. Konferencija – tai geras būdas įvairių švietimo įstaigų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams susiburti ir pasidalyti naujovėmis, praktinio darbo metodais, kylančiais iššūkiais ir būdais, kaip juos įveikti.

Balandžio 23 dieną Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko metodinė praktinė konferencija „Mokykla šiandien ir rytoj. Gerosios patirties sklaida“. Konferencijos tikslai – skatinti švietimo bendruomenę aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, numatyti pagrindines darbo tobulinimo kryptis. Šioje konferencijoje dalyvavo ir VSMC mokytojai, pristatę stendinį pranešimą apie centrą ir jo veiklą.

Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo gausus būrys mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų iš įvairių švietimo įstaigų. Pranešėjai papasakojo apie aktyvių darbo metodų panaudojimą pamokose, pabrėžė integracijos galimybių svarbą, pasidalijo savo patirtimi, iššūkiais ir atradimais, pristatė projektus, lavinančius mokinių gebėjimą kritiškai, savarankiškai mąstyti, bendradarbiauti įvairiose komandose, lyderiauti, kitaip tariant, atskleisti ir ugdyti XXI amžiaus mokinių gebėjimus. Taip pat mokytojai dalijosi dalyvavimo eTwinning platformoje, Erasmus+ projektuose patirtimi.

Pertraukos metu vyko metodinių darbų, stendinių pranešimų apžvalga. Stendiniais pranešimais buvo pristatyta patrauklių metodų ir būdų, kuriuos savo darbe taiko ugdymo įstaigų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, įvairovė. VSMC mokytojos Ana Diadiūra, Jovita Kalantienė, Oksana Aleknavičius ir Ana Tymčiuk pristatė Vilniaus suaugusiųjų mokymo centrą kaip vienintelę trikalbę suaugusiųjų ugdymo įstaigą regione, kurioje vidurinį išsilavinimą gali įgyti ir tautinių mažumų atstovai savo gimtosiomis kalbomis. Taip pat pristatytos integruotos pamokos, organizuojamos pasitelkus 3D technologijas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, siūlomų kalbų kursų įvairovė.

Konferencijos metu buvo ne kartą pabrėžiama, kad mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, siekdami visapusiškai ugdyti XXI amžiaus kompetencijas turinčią asmenybę, privalo nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniu, o ugdymo procese būtina pasitelkti kūrybiškumą ir netradicinį požiūrį į ugdytinį.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Oksana Aleknavičius